Handelsundersøgelse / Sundhedsundersøgelse

Skal du købe eller sælge hest og skal den igennem en handelsundersøgelse?

På Nørlund Hestehospital har vi stor erfaring i handelsundersøgelser i forbindelse med køb og salg af heste i både indland og til udlandet. 

Hvordan foregår handelsundersøgelsen?

Vi kan foretage handelsundersøgelsen i udkørende praksis hjemme hos dig eller på hospitalet. Der er mulighed for at tage røntgenbilleder og udføre endoskopi (kikkertundersøgelse) af luftvejene, hvis det ønskes. 

Vi skal have mulighed for at mønstre hesten på ca. 20 m forholdsvis fast, jævnt underlag, som en jævn gårdsplads eller lignende med hårdt underlag og kunne longere den på en ridebane, ridehus, fladt underlag eller rotunde.

Køber, sælger og dyrlæge får efter endt undersøgelse hver et eksemplar af resultatet af handelsundersøgelsen - en attest. Den kliniske undersøgelse omfatter vurdering af hestens funktion og konformation (bygning/benstilling/eksteriør) i hvile og bevægelse. Eventuelle anmærkninger kan være af mere eller mindre klinisk betydning for hesten og der sammenfattes en konklusion. I konklusionen tager vi hensyn til den påtænkte brug af hesten, når vi skal anbefale dig at købe eller ej.

Alt efter hvilket forsikringsselskab, du bruger, kan der være forskel på, om dyrlægens vurdering eller anmærkning udløser et forsikringsforbehold. Nogle forsikringsselskaber kræver specielle røntgenbilleder, der ikke er standard ved handelsundersøgelse. Det er derfor en god idé at have valgt forsikringsselskab, inden du bestiller undersøgelsen og vi anbefaler også, at du venter med at afslutte handelen, til forsikringsselskabet har sagt god for hesten.

Af hensyn til eventuelle efterspil kan vi – inden undersøgelsen starter – tage en blodprøve fra hesten. I tilfælde af tvister om doping m.m. kan sådan en detalje være afgørende.

Vores digitale røntgenudstyr giver billeder af højeste kvalitet. Benyt dig af vores erfaring i forbindelse med salg til ind- og udland. Med digitale røntgen kan vi sende røntgenbilleder direkte på mail til købers dyrlæge til vurdering, inden undersøgelsen afsluttes, uanset hvilket land dyrlægen bor i.

Hvad omfatter en handels- eller sundhedsundersøgelse

Forsikringsselskaber kræver en undersøgelse af hesten før den kan forsikres.

Ved undersøgelsen bestemmes hestens identitet via signalement, chipnr. og registreringsnummer. Hestens id papirer/pas skal derfor medbringes til undersøgelsen.

Det er en god ide at have udfyldt en købekontrakt inden handelsundersøgelsen påbegyndes, så det her i kan oplyses, om hesten tidligere har haft problemer. På www.seges.dk og www.varmblod.dk

Klinisk undersøges og vurderes hestens almentilstand, fodertilstand, forandringer i huden, øjnene, mund og tænder, halsmuskulatur og ganascher, ryg/torntappe/symmetri af skulder, ryg, kryds og lårmuskler, bug og ydre kønsorganer, hjertet og luftveje, benstilling, hovenes form, hornkvalitet, lemmer i øvrigt med afvigelser på sener, overben m.m.

Så skal hesten mønstres og bevægelsen vurderes på plant, fast underlag. Herunder takstfasthed, evt. halthed, bevægelsesforstyrrelser, haleføring.

Dernæst bøjeprøve på alle 4 ben. Ved dårligt vejr har hospitalet indendørs løbebane. Til sidst longeres hesten på både hård og blød bund uden hjælpetøjler i longe på begge volter i skridt, trav og galop. Det kan evt. foregå i vores ridehal. Hvis du ønsker det, kan hesten rides i forbindelse med undersøgelsen.

Gennem hele undersøgelsen iagttages hestens temperament og adfærd.