Vaccination

De sygdomme vi hyppigst vaccinerer mod i Danmark er influenza og stivkrampe. Ofte vil disse to sygdomme være kombineret i en vaccine.

Den eneste effektive forebyggelse mod hesteinfluenza er, at lade din hest følge det anbefalede vaccinationsprogram, som står beskrevet lidt længere nede.

Når din hest bliver vaccineret, opbygger den beskyttende antistoffer i blodet. Er koncentrationen af antistoffer for lav, kan det betyde, at beskyttelsen er utilstrækkelig, og hesten kan blive syg eller udskille viruspartikler, som kan smitte andre.
Det har de seneste år vist sig, at to vaccinationer efterfulgt af årlige vaccinationer ikke er nok for at opbygge en solid beskyttelse mod hesteinfluenza.

Uanset hvilken vaccine din hest vaccineres med, anbefales det at der cirka 6 måneder efter de to basisvaccinationer gives en 3. vaccination. Denne anbefaling bygger på nyere undersøgelser, som viser, at koncentrationen af antistoffer ellers bliver for lav til at yde optimal beskyttelse resten af året. Den unge hest bør vaccineres hvert halve år for at være dækket optimalt.

Vaccinationsprogram

Føl vaccineres første gang ved 5-6 måneders alderen. Den beskyttelse, som føllet fik fra modermælken, nedbrydes over tid. Så nu er det er tid til at revaccinere.

Anden vaccination gives 21-92 ( cirka 3 uger-3 måneder) dage efter den første vaccination. Effekten af første vaccination forstærkes, og din hest er nu beskyttet de næste 6 måneder.

En tredje vaccination gives 6 måneder efter anden vaccination, når føllet er ca. 1 år.

Det gør man, fordi antistofniveauet i blodet ellers bliver for lavt til at yde optimal beskyttelse resten af året.

Den stiplede/lysegrå linje viser, hvor grænsen for beskyttelse mod kliniske symptomer normalt ligger. 

Vaccination_kurve

Nogle vacciner stimulerer immunforsvaret på flere måder end ved hjælp af antistoffer og kan dokumentere tilstrækkelig effekt mellem 2. og 3. vaccination, når vaccinationsprogrammet overholdes. Går der meget lang tid mellem 2. og 3. vaccination øges risikoen betydeligt for, at hesten kan blive syg af influenza og kan smitte andre.

Konkurrenceheste og vaccination

Der er særlige regler for vaccination af konkurrenceheste og her finder du links til forskellige organisationer. 

Vaccinationsregler DRF

Vaccinationsregler for det internationale rideforbund FEI

Vaccinationsregler FEIF

Vaccinationsregler for travheste: Dansk Travsports Centralforbund kræver at heste skal være basisvaccineret, dvs. to vacciner med 21 til 92 dages mellemrum.  Efter udført basis-vaccination skal hesten revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 6 måneder, til og med dens 3. leveår. Heste på 4 år og derover skal revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 12 måneder. Den sidste vaccine skal være givet mindst 10 dage før løbsstart. 

Vaccinationsregler for galopheste: I følge Dansk Galop skal hesten være basisvaccineret med to vacciner med mindst 21 og højest 92 dages interval. Herefter gives den 3. vaccination mindst 150 og højest 215 dage senere. Herfra følger revaccination højest 12 måneder efter forrige vaccination. Ingen vaccination må være foretaget inden for de seneste 10 dage før hesten bringes til start.