Kirurgiske indgreb

Operationer

 

Akutte operationer omfatter sårskader, hvor der kan være dybereliggende skader som senesprængninger og knoglebeskadigelser. Kolik, fx tarmslyng, infektioner i led og seneskeder samt brud er også noget, der kræver akut operation.

En meget stor del af de ikke-akutte operationer omfatter operationer med kikkertundersøgelser (arthroskopi) i led i forbindelse med halthed eller fjernelse af mus (OCD). Af andre ikke-akutte operationer, som vi udfører, kan nævnes: klaphingst, sædstrengsadhærencer, brok, bukkehov, opretning af benstilling hos føl, strubepiber, fjernelse af tumorer, øjenoperationer, bihuleinfektioner, tandkirurgi og kastration.

Narkosen varetages af specialuddannet personale og patienten overvåges under operationen.

Skal en hest i narkose, må den ikke senere slagtes og anvendes til konsum.

Hvis din hest skal ind til operation, vil vi bede dig læse ”Almindelige risici ved operation".