Kirurgiske indgreb

Operationer

Hvis din hest har brug for at gennemgå en operation, er den i trygge og erfarne hænder på Nørlund Hestehospital. Siden 1976 har vi udført alle former for operationer på heste.

Vi foretager cirka 300 kirurgiske indgreb om året. Akutte operationer omfatter sårskader, hvor der kan være dybereliggende skader som senesprængninger og knoglebeskadigelser. Kolik, fx tarmslyng, infektioner i led og seneskeder samt brud er også noget, der kræver akut operation.

En meget stor del af de ikke-akutte operationer omfatter operationer med kikkertundersøgelser (arthroskopi) i led i forbindelse med halthed eller fjernelse af mus (OCD). Af andre ikke-akutte operationer, som vi udfører, kan nævnes: klaphingst, sædstrengsadhærencer, brok, bukkehov, opretning af benstilling hos føl, strubepiber, fjernelse af tumorer, øjenoperationer, bihuleinfektioner, tandkirurgi og kastration.

Narkosen varetages af specialuddannet personale og patienten overvåges under operationen.

Skal en hest i narkose, må den ikke senere slagtes og anvendes til konsum.

Hvis din hest skal ind til operation, vil vi bede dig læse ”Almindelige risici ved operation".