Almindelige risici

ved operationer på heste

Dyrlæge og veterinærsygeplejerske er eksperter i at varetage alle procedurer før, under og efter operationen.
Heste er store og undertiden voldsomme dyr. Risikoen for, at der opstår komplikationer i tilslutning til en operation, er meget lille, men lidt større hos heste end hos andre dyrearter og mennesker. Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for at undgå komplikationer og minimere risikoen for din hest. Det er imidlertid vigtigt, at du er bevidst om, at der kan opstå uforudsete hændelser. Vi har derfor valgt at informere om de komplikationer, som dog heldigvis meget sjældent opstår i forbindelse med en operation.

Under bedøvelsen

Under bedøvelsen kan der opstå blodtryksfald, fordi hesten ikke tåler bedøvelsen. Denne komplikation er meget sjælden, men kan være alvorlig, fordi hesten efter operationen vil være mere svag i muskulaturen og derfor kan have svært ved at komme op at stå igen. Dødsfald under narkosen er i litteraturen beskrevet som en usædvanlig sjælden hændelse. Under operationen er vi klar til at behandle blodtryksfald, hvis dette mod forventning skulle opstå.

Blødning

Ved alle operationer opstår der blødninger. Kirurgen vil naturligvis straks sørge for at stoppe blødninger, når de opstår, men en sjælden gang imellem sker det, at blødningen starter igen efter operationen. Efterblødninger er som regel lette at standse og volder sjældent yderligere problemer.

Infektion

Infektioner efter operation er enten sårinfektioner eller luftvejsinfektioner. Luftvejsinfektioner kan opstå, fordi bevægelsen af de små fimrehår i luftvejene har været hæmmet af bedøvelsen. Bakterier fra slim og støvpartikler kan derfor starte infektionen. Begge typer infektioner behandles som regel let.

Skader under opvågning eller at hesten ligger unormalt længe

Disse skader er heldigvis sjældne, fordi vi anvender de bedste bedøvelsesmidler, der hurtigt udskilles af kroppen. Men de kan opstå, hvis hesten har en unormalt urolig opvågning. Hvilke heste, der får en urolig opvågning, er vanskeligt at forudsige. Skaderne opstår ofte, fordi hesten forsøger at komme op at stå, før den er klar til det.

Typiske skader er små sår på benene og hoved, samt blå mærker, hævelser og ømme muskler. I meget sjældne tilfælde kan skader på knogler og led være meget alvorlige. For at undgå disse typer af skader er vores opvågningsboks polstret med tykke madrasser af skumgummi. I sjældne tilfælde kan hesten have svært ved at rejse sig efter narkosen, enten på grund af mælkesyreophobning i musklerne eller nervetrykning. Begge tilstande kan oftest behandles.