Ormestrategi i dit hestehold

Vi anbefaler halvårlige gødningsprøver i forår = 15. marts-30. maj og efterår = 15. september-15. november.

Gødningsprøver med over 200 æg pr. gram gødning, bør behandles.

Massivt inficerede heste (> 2000 æg pr. gram gødning) behandles og kontrolleres med ny prøve ca. 14 dage efter behandling, for at sikre at behandlingen har virket.

Føl behandles, når de er ca. 1 måned gamle, herefter behandling/gødningsprøve med 3 måneders mellemrum, til de er over 2 år (NB. Spoleorm)

Drægtige hopper: Halvårlig prøve - og desuden behandling ca. 14 dage før foling.

Inficerede heste, som skal behandles, isoleres fra "rene" heste, indtil mindst 4 døgn efter behandlingen.

Foldskifte juli/august, og foldhygiejne (indsamling af gødningsklatter ca. 1 gang pr. uge). Omlægning ca. hvert 3. år eller 1 år uden heste. Mix græsning med drøvtyggere er rigtig godt.

Nye heste i besætningen:

Ved ankomst om sommeren foretages gødningsprøve. Hesten isoleres indtil resultatet er kendt og evt. behandling overstået. Ved ankomst om vinteren foretages behandling suppleret med gødningsprøve.

Er du i tvivl, så kontakt os på 86 84 78 11.